Radio UKF – co warto o nim wiedzieć?

Radio UKF służy do komunikacji i jest stosowane przez żeglarzy w trakcie rejsu. Dzięki opisywanemu przyrządowi można skomunikować się z wybranym statkiem, stacją brzegową, czy też portem. Radio morskie do komunikacji wykorzystuje fale ultrakrótkie przemieszczające się po prostej.

Z tego też powodu duże znaczenie na zasięg łączności radiowej ma wysokość, na której położona jest antena. Warto wiedzieć, iż czym wyżej się ona znajduje tym jest ryzyko odbicia się fali od innych obiektów, na przykład jachtów przepływających w niedalekiej odległości. Jeśli fale mają okazje przemieszczać się swobodnie pomiędzy wysoko położonymi antenami zasięg radia morskiego może wynosić nawet więcej niż 30 mil morskich.

Fale UKF – bezpieczeństwo na morzu

Stosowanie radiostacji UKF to możliwość skutecznego komunikowania się pomiędzy jachtami. Jest to niezbędne, aby zachować bezpieczeństwo na morzu oraz uzyskać pomoc w razie wszelkich awarii, czy też zagrożenia zdrowia lub życia. Podczas stosowania radiostacji UKF warto jednak pamiętać o kilku kwestiach, dzięki którym prawidłowy przepływ informacji przy pomocy radiostacji jest możliwy.

Częstotliwość a zasięg łączności radiowej

Dla radia morskiego stworzono specjalne morskie pasmo VHS, które mieści się pomiędzy 156 a 175 MHz. Częstotliwości te pozwalają nadawać oraz odbierać wiadomości. Jeżeli chodzi o wielkość anteny, która umożliwia komunikację w zakresie fal krótkich, to wygodną oraz bardzo uniwersalną jest antena o długości mniejszej niż pół długości fali.