Pas do kimona karate

Karate jest sportem walki pochodzącym z Japonii. Obecnie wyróżnia się ponad sto stylów karate. W tym sporcie istnieje podział na stopnie w zależności od zaawansowania. Sztuki walki są bardzo popularne Azji, ale w Europie też mają swoich zwolenników. Sztuki walki to nie tylko sposób na naukę samoobrony, ale tez sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu oraz ćwiczenie cech charakteru takich jak: cierpliwość i wytrwałości. Karate pozwala na poprawę wydolności fizycznej, koordynacji i ogólnej sprawności.

Walka

Początkowo karate było formą walki na śmierć i życie. Podczas takiej walki nie było żadnych ograniczeń. Wynika to z tego powodu, że karate powstało w czasie dużych niepokoi. Dzisiaj w zależności od stylu zostały wprowadzone ograniczenia w ataku na głowę i szyje. Dopuszcza się też ochraniacze na tułów, hełmy czy rękawice. Często kaski są obecne na niższych stopniach czy w sporcie amatorskim.

pas do kimono

Pasy w karate

Pas do kimona karate (https://www.fightershop.com.pl/c362-kimona-i-pasy) oznacza stopień danego ucznia. W zależności od stylu w karate istnieją różne podziały na stopnie. Jednak we wszystkich przypadkach kolor biały oznacza początkującego ucznia, a kolor czarny lub brązowy oznacza największy stopień mistrzowski. Wprowadzenie hierarchii motywuje uczniów do ćwiczeń i sprawdzania swoich umiejętności podczas testu na kolejnych stopień. Pas do kimona do judo oznacza to samo co pas w karate. Określa stopień zaawansowania danego sportowca.