Pływy morskie

Pływy morskie to powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu mórz i oceanów pod pływem siły przyciągania grawitacyjnego ziemi, księżyca i słońca. Fale pływowe to następstwo siły przyciągania słońca i księżyca. 

Charakterystyka pływów

Pływy zależą od położenia słońca, ziemi i księżyca na dane miejsce na ziemi. Wywołują one zmianę w przyspieszeniu grawitacyjnym, czyli w sile pływowej. Wielkość przypływów i odpływów zależy od wielu czynników. Największe różnice w pływach występują, gdy trzy ciała niebieskie (ziemia, księżyc i słońce) ustawione są w jednej linii, a najmniejsze, gdy ułożone są w kąt prosty. 

Pływy morskie to cyklicznie podnoszenie się wody w następujących fazach:

Przypływ-w ciągu kilku godzin wzrasta poziom wody.

Woda osiąga najwyższy poziom.

Odpływ-w ciągu kilku godzin obniża się poziom wody.

Woda osiąga najniższy poziom.

Różnica między najniższym i najwyższym poziomem wody to aktualny skok pływów.  

Wykorzystywania pływów

Zmiany poziomu wody, można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Zaletą elektrowni pływowych jest regularność pływów, której nie mają elektrownie wiatrowe. 

Historia pływów

Około 3-4 miliardów lat temu księżyc znajdował się bliżej ziemi, co powodowało duże silniejsze pływy. Woda wdzierająca się na ląd przyczyniła się do powstania rozwoju życia na ziemi. Moc pływów powoduje oddalanie się księżyca od ziemi.